POZ

 

 Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Leczenie w ramach kontraktu z NFZ – poniedziałek – piątek 8.00-18.00

 

Gabinet Lekarza POZ

 

Przychodnia miejska Vital-Med świadczy usługi z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Nasi lekarze rodzinni, między innymi:

planują i koordynują postępowania diagnostyczne stosownie do stanu zdrowia Pacjenta;

zalecają i monitorują leczenie farmakologiczne;

kierują Pacjenta na konsultacje specjalistyczne lub do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia;

planują i uzgadniają z Pacjentem postępowanie terapeutyczne stosownie do jego problemów zdrowotnych oraz zgodnie z jego aktualną wiedza medyczną;

informują Pacjenta oraz jego rodzinę o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do aktualnego stanu zdrowia i wskazują podmioty właściwe do jego przeprowadzenia;

zalecają wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych;

kierują do leczenia uzdrowiskowego;

zalecają wydanie Pacjentowi przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

 

Nasi lekarze:

lek. med. Anna Czyżewska-Dudek – specjalista: pediatrii, alergologii

lek. med. Fulmence Deule – lekarz

lek. med. Sylwia Drapisz – specjalista: chorób wewnętrznych, kardiologii

lek. med. Katarzyna Jaworek – specjalista pediatrii

lek. med. Magdalena Łuka – specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Lidia Pasionek-Wątroba – specjalista: chorób wewnętrznych, diabetologii, nefrologii

lek. med. Anna Majchrzak – specjalista pediatrii

lek. med. Waldemar Siwiec – specjalista medycyny rodzinnej

lek. med. Ewa Stachura-Grzybacz – specjalista chorób wewnętrznych

 

Godziny przyjęć w miejscu udzielania świadczeń

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

lek. med. Ewa Stachura-Grzybacz

08.00-11.00

13.00-18.00

08.00-11.00

08.00-13.00

08.00-11.00

lek. med. Waldemar Siwiec

11.00-18.00

08.00-16.00

10.00-17.00

10.00-17.30

10.00-17.30

lek. med. Magdalena Łuka

08.30-14.30

 

 

 

 

lek. med. Lidia Pasionek-Wątroba

 

 

08.00-09.30

 

 

lek. med. Anna Majchrzak

12.00-18.00

12.00-18.00

08.00-14.00

12.00-18.00

12.00-18.00

lek. med. Anna Czyżewska-Dudek

08.00-16.00

08.00-16.00

15.00-18.00

15.00-18.00

08.00-09.00

lek. med. Fulmence Deule

 

10.00-17.00

 

09.00-17.00

 

lek. med. Sylwia Drapisz

 

 

16.00-18.00

 

 

lek. med.. Katarzyna Jaworek

08.00-11.00

 

08.00-11.00

 

 

 

 

Nasze pielęgniarki:

 

Kazimiera Nawara – Pielęgniarka Koordynująca

 

Małgorzata Drat

Alicja Filas

 

 

 

Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej

 

 

 Nasze pielęgniarki środowiskowo-rodzinne:

 

Danuta Fornal

 

Renata Nowakowska

 

Maria Wacławik

 

Alina Szewczyk

 

 

 Gabinet Medycyny Szkolnej

 

 

 Nasze pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania:

 

Jadwiga Dudzik

 

Halina Trzepaczka

 

Helena Nowak

 

 

 Gabinet Położnej Środowiskowej – Rodzinnej

 

 

 Nasza położna środowiskowo-rodzinna:

 

Danuta Zając

 

 

 

Jeśli chcesz zostać Pacjentem naszej Przychodni - musisz mieć ważne ubezpieczenie zdrowotne.

 


Z chwilą podpisania deklaracji wyboru Przychodni, w tym lekarza, pielęgniarki i położnej macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ.

Szczegółowe informacje w Rejestracji.