ABC Pacjenta

Kiedy wezwać pogotowie?Zgodnie z ustawą możesz wezwać pogotowie ratunkowe w sytuacji:

 1. wypadku
 2. urazu
 3. nagłego zachorowania powodującego zagrożenie życia
 4. nagłego pogorszenia stanu zdrowia
 5. rozpoczynającego się porodu

Stan ten sugerować może obecność jednego z poniższych objawów:

 • utrata przytomności bez względu na przyczynę
 • zaburzenia świadomości
 • duszności wywołujące trudności w oddychaniu
 • drgawki
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej (pieczenie, uczucie dyskomfortu za mostkiem)
 • zaburzenia rytmu serca (kołatanie serca, uczucie wolnego bicia serca w połączeniu z osłabieniem)
 • uporczywe wymioty, szczególnie z domieszka krwi
 • masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • masywny krwotok z dróg rodnych
 • gwałtownie postępujący poród
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (np. duszności) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi, gazami
 • rozległe oparzenia
 • udar cieplny
 • wyziębienie organizmu
 • porażenie prądem
 • podtopienie lub utonięcie
 • agresja, pobudzenie psychiczne niemożliwe do opanowania przez otoczenie
 • dokonana próba samobójcza
 • rozległa rana, będąca efektem urazu